BATUBARA DAN GAMBUT

0 comments
BATUBARA DAN GAMBUT

DETAIL

Penerbit : UGM Press
ISBN :9789794203590
Penulis : Sukandarrumidi
Tahun : -
Berat : -
Ukuran : -
Halaman : -
Harga :  Rp 26.500,- 


ULASAN

Batu bara dan gambut merupakan bahan galian organik padat terdapat cukup melimpah didunia maupun di Indonesia. Sebelum perang dunia kedua meletus batu bara merupakan bahan bakar utama. Setelah perang dunia kedua selesai pera­nan batu bara tergeser oleh minyak bumi, yang pada saat itu mulai di dapatkan baik didaratan dan dilepas pantai. Keberadaan minyak yang cukup melimpah menga­kibatkan keberadaan tambang batu bara mulai dilupakan diikuti dengan terjadinya revolusi industri diciptakan mesin dengan bahan bakar minyak bumi.
Krisis minyak sebagai akibat Perang Teluk pada tahun 1979 mengakibatkan berkurangnya persediaan minyak bumi dipasaran, sedang permintaan minyak bumi sebagai bahan bakar di negara industri semakin meningkat, sehingga bahan bakar ini harganya melambung, ketergantungan industri pada salah satu bahan bakar terasa tidak menguntungkan. Hal ini mengakibatkan orang menengok lagi pada batu bara yang sudah lama ditinggalkan. Penelitian batu bara dan gambut terus dilakukan untuk melakukan diversifikasi pemanfaatannya melalui rekayasa teknologi.
Buku ini memuat 16 Bab, diawali dengan Pendahuluan yang mengantarkan pembaca mengenai peranan batu bara di Indonesia, Bab II menguraikan cara ter­bentuknya batu bara, Bab III menguraikan Sifat Umum Batu bara, Bab IV tentang Komponen Pembentuk batu bara, Bab V menguraikan Teknik Eksplorasi Batu bara, Bab VI menguraikan Teknik Eksploitasi Batu bara dan Bab VII mengenai Kualitas Batu bara. Sembilan Bab terakhir mengu­raikan kegunaan batu bara dan rekayasa teknologi dengan bahan baku batu bara dan gambut. Dengan demikian sebagai salah satu buku acuan untuk mahasiswa tetapi juga untuk umum yang ingin me­ngetahui kegunaan batu bara dan gambut.